Đối tác

Xem tuổi nam nữ khi lập gia đình

16-04-2008 07:24:33sao_online

XEM TUỔI NAM NỮ TRƯỚC KHI LẬP GIA ĐÌNH

(Không dành cho những người đã xây dựng gia đình, nếu ai xem mà "làm lại" thì Sao Online không chịu trách nhiệm bởi nội dung bài viết)

TỰATrong cuộc sống, hạnh phúc gia đình là điều ai cũng mong muốn, phàm làm người phải lấy can thường làm đạo trọng.

- Trai thì chọn lựa gái đức và số mệnh giờ - ngày - tháng - năm sinh tốt để được yên vui gia đình và có con nối hậu.

- Gái thì chọn lựa trai có tài và số mệnh giờ - ngày - tháng - năm sinh tốt để gửi phận trao duyên một đời được yên vui.

Quan điểm ngày xưa theo tục lệ:

"Nhất là cao lễ, dễ thưa
Nhì là phải được người ra, người chiều"Nhưng cách đúng nhất là bậc cha mẹ thường phải nhờ thầy coi hộ tuổi để quyết định lương duyên con cái.

Nhiều các bạn trai mắc sai lầm là yêu cầu theo cảm tính mà chưa thận trọng trong việc chọn bạn đời. Bởi thế cho nên có cảnh: lộn xộn nội gia, người sinh ly, kẻ ra biệt đồi đương. Ôi thôi! Cái thảm trạng ấy chất đầy non, bởi không ai chỉ dẫn thấu đáo.

Bởi vậy trong cẩm nang này sẽ giúp các bạn tự mình xem, nghiên cứu lấy để tìm bạn trăm năm mà không cần phải hỏi ai. Thông qua bằng hai phương pháp luận: xem ngũ hành và bát quái.

NGŨ HÀNH

Gồm: Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ

Ngũ hành tương sinh
TốtKim sinh Thuỷ
Thuỷ sinh Mộc
Mộc sinh Hoả
Hoả sinh Thổ
Thổ sinh Kim


Ngũ hành tương khắc
Không Tốt

Kim khắc Mộc
Mộc khắc Thổ
Thổ khắc Thuỷ
Thuỷ khắc Hoả
Hoả khắc Kim

Ngũ hành tương lưỡng

Lưỡng Kim - Kim khuyết (mẻ) - Tương khắc
Lưỡng Mộc - Mộc triết (gẫy) - Tương khắc
Lưỡng Thuỷ - Thuỷ kiệt (khô) - Tương khắc
Lưỡng Hoả - Hoả quang (tắt) - Tương khắc
Lưỡng Thổ - Thổ thành Sơn (Núi) - Tương sinhCách xem:

Trước hết phải xác định được:

- Tuổi của người nam xem trong ngũ hành đứng mệnh gì (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ).

- Tuổi của người nữ xem trong ngũ hành đứng mệnh gì (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ). Sau đó so sánh Tương sinh - Tương khắc và kết luận:

+ Ngũ hành tương sinh là tốt.

+ Ngũ hành tương khắc là xấu.

Ngoài ra, nếu gặp trường hợp nam - nữ trong ngũ hành cùng mệnh thì xem ngũ hành tương lưỡng.

Trong 5 mệnh của ngũ hành tương lưỡng chỉ có lưỡng Thổ là tốt.

BÁT QUÁIGồm 8 cung: Càn - Khảm - Cấn - Chấn - Tốn - Ly - Khôn - Đoài

PHƯƠNG THỨC LẬP MỆNH HOA GIÁP ĐỊNH LUẬT SỐ

Từ bảng phương thức lập mệnh hoa giáp định luật số trên, các bạn đã có thể luận về Ngũ hành như đã hướng dẫn.

Bây giờ chúng ta bàn luận sang Bát quái. Các cụ có câu: "Lấy vợ xem tuổi đàn bà" do vậy phải căn cứ vào bảng dưới đây để xem cung của người nữ khi xây dựng với cung của người nam sẽ gặp chữ gì sau đó sẽ có phần giải thích.

LẤY VỢ XEM TUỔI ĐÀN BÀ

1. CÀN
Càn thú Khảm vi du hồn
Càn thú Cấn vi phúc đức
Càn thú Chấn vi thiên y
Càn thú Tốn vi ngũ quỷ
Càn thú Ly vi tuyệt mệnh
Càn thú Khôn vi ngũ quỷ
Càn thú Đoài vi sinh khí
Càn thú Càn vi phục vị

2. KHẢM
Khảm thú Cấn vi thiên y
Khảm thú Chấn vi phúc đức
Khảm thú Tốn vi sinh khí
Khảm thú Ly vi ngũ quỷ
Khảm thú Khôn vi tuyệt mệnh
Khảm thú Đoài vi ngũ quỷ
Khảm thú Càn vi du hồn
Khảm thú Khảm vi phục vị

3. CẤN
Cấn thú Chấn vi du hồn
Cấn thú Tốn vi ngũ quỷ
Cấn thú Ly vi phúc đức
Cấn thú Khôn vi sinh khí
Cấn thú Đoài vi tuyệt mệnh
Cấn thú Càn vi phúc đức
Cấn thú Khảm vi thiên y
Cấn thú Cấn vi phục vị

4. CHẤN
Chấn thú Ly vi thiên y
Chấn thú Khôn vi ngũ quỷ
Chấn thú Đoài vi tuyệt mệnh
Chấn thú Càn vi sinh khí
Chấn thú Khảm vi phúc đức
Chấn thú Cấn vi du hồn
Chấn thú Chấn vi phục vị

5. TỐN
Tốn thú Ly vi phúc đức
Tốn thú Khôn vi thiên y
Tốn thú Đoài vi thiên y
Tốn thú Khảm vi sinh khí
Tốn thú Cấn vi ngũ quỷ
Tốn thú Chấn vi tuyệt mệnh
Tốn thú Tốn vi phục vị

6. LY
Ly thú Khôn vi du hồn
Ly thú Càn vi tuyệt mệnh
Ly thú Cấn vi phúc đức
Ly thú Tốn vi ngũ quỷ
Ly thú Đoài vi thiên y
Ly thú Khảm vi tuyệt mệnh
Ly thú Chấn vi sinh khí
Ly thú Ly vi phúc đức

7. KHÔN
Khôn thú Càn vi tuyệt mệnh
Khôn thú Cấn vi sinh khí
Khôn thú Tốn vi thiên y
Khôn thú Đoài vi ngũ quỷ
Khôn thú Khảm vi tuyệt mệnh
Khôn thú Chấn vi ngũ quỷ
Khôn thú Ly vi du hồn
Khôn thú Khôn vi phục vị

8. ĐOÀI
Đoài thú Càn vi sinh khí
Đoài thú Cấn vi tuyệt mệnh
Đoài thú Tốn vi du hồn
Đoài thú Khôn vi phúc đức
Đoài thú Khảm vi phục vị
Đoài thú Chấn vi tuyệt mệnh
Đoài thú Ly vi thiên y
Đoài thú Đoài vi phục vị-----

Giải thích:

Thú: Cưới, lấy.
Vi: là, thành.
Du hồn: Tốt trung bình. Vợ chồng vui vẻ, nhà cửa đầm ấm. Trong nhà hay treo hình ảnh ảo tưởng. Du dương văn nghệ, hình ảnh hay cao mơ mộng, con cái sinh hoạt bình thường.
Thiên y: Duyên nợ lâu dài, trong ấm ngoài êm, tinh thần vật chất.
Tuyệt mệnh: Gẫy gánh giữa đường, từ biệt - sinh ly, tiêu hao, buồn phiền.
Sinh khí: Tương hợp giai ngẫu, tài lộc hoà hợp, gia giáo huy hảo, phúc đức tổ phùng lai con cha cháu ông phát đạt từng lúc, hoà hợp tâm tính.
Phúc đức: Trăm năm thoả nguyện, an bài duyên nợ, gia đình no đủ êm ấm, nhiều may mắn, có uy quyền, vinh niên một bể, tốt.
Phục vị: Người phụ nữ đảm đang, tề gia nội trợ tốt, việc nhà công gia tay gắng sức, con cháu đông vui, chồng con được nhờ, tôn trọng trong ngoài, sống lâu phúc đức.
Ngũ quỷ: Không tốt.
16-04-2008 05:53:54thom
khó lắm bác ạ, nhiều khi yêu xong rồi mới xem, lại thấy không hợp tuổi chả biết thế nào mà lần, giờ cứ nhắm mắt đưa chân thôi chứ đòi hợp tuổi e rằng khó hix [:(][:(]
16-04-2008 07:28:48sao_online

THAM KHẢO THÊMTrai tuổi Dần - Mão - Thìn lấy vợ tuổi Tị gặp Cô thần, Sửu gặp Quả tú.

Trai tuổi Tị - Ngọ - Mùi lấy vợ tuổi Thân gặp Cô thần, Thìn gặp Quả tú.

Trai tuổi Thân - Dậu - Tuất lấy vợ tuổi Hợi gặp Cô thần, Mùi gặp Quả tú.

Trai tuổi Hợi - Tý - Sửu lấy vợ tuổi Hợi gặp Cô thần, Tuất gặp Quả tú.

Ghi chú:

Nếu phạm Cô thần, Quả tú thì lương duyên trễ chầy gặp rắc rối, luôn bị mệnh khổ tâm sầu.

Ví dụ 1: Nam tuổi Mậu Thân: mệnh Thổ - cung Cấn. Nữ tuổi Kỷ Dậu: mệnh Thổ - cung Ly

Phân tích: Mệnh Thổ gặp mệnh Thổ là ngũ hành tương lưỡng: lưỡng Thổ thành Sơn (tốt).

Cung Ly thú Cấn vi phúc đức: trăm năm thoả nguyện an bài duyên nợ, gia đình no đủ êm ấm, nhiều may mắn, có uy quyền, vinh niên một bể.

Kết luận: hai tuổi này lương duyên tốt.

Ví dụ 2: Nam tuổi Nhâm Ngọ: mệnh Mộc - cung Ly. Nữ tuổi Nhâm Thìn: mệnh Thuỷ - cung Khảm

Phân tích: Mệnh Thuỷ gặp mệnh Mộc là ngũ hành tương sinh: Thuỷ sinh Mộc là được, song chưa vội kết luận vì trong Bát quái: Khảm thú Ly vi ngũ quỷ là xấu, hơn nữa phần tham khảo lại cho ta biết: Trai tuổi Ngọ lấy gái tuổi Thìn gặp Quả tú.

Kết luận: hai tuổi này lương duyên xấu.

Lương duyên này sẽ dẫn đến tâm sầu, ý khổ. Nếu không cẩn thận sẽ gẫy gánh giữa đường, chia ly hai ngả.
16-04-2008 08:56:47sao_online

Huyền bí nhân duyên nhưng đừng mê tínChúng ta có thể xem xét định mệnh bằng con mắt cẩn trọng, có thể dò tìm nhân duyên bằng trái tim thao thức, nhưng không có nghĩa là mê tín. Mê tín là cách nhìn mù quáng mà ngay cả các tôn giáo cũng từ chối mê tín. Mê tín là gì? Nó ngược nghĩa với xác tín.

Người xác tín là người phải dựa trên những cơ sở để mà tin. Còn người mê tín tất là tin mê muội, nhắm mắt mà tin bừa, hay người ta có thể nói là: Ngủ mơ giữa ban ngày.

Có những đôi mê tín đến độ: đang yêu nhau say đắm, đang yên đang lành lại nghe thầy bói bảo anh tuổi mèo, em tuổi chuột, thế là anh vồ chết em. Thế rồi chia tay tan nát, nước mắt ròng ròng, than thân trách phận, hận ông Trời, lại còn kéo nhau lên thành cầu rủ nhau nhảy xuống thà chết đuối chứ không chịu để cho mèo vồ chuột. Đó là nói vắn tắt cho dễ hiểu.

Chứ còn trong hiện thực, thì xảy ra muôn hình vạn trạng, có khi đang yêu nhau, cha mẹ hỏi "cháu tuổi gì", rồi đi "bấm tuổi" kim khắc mộc, thế rồi về báo cho con cháu lo đường mà chuồn, kẻo có ngày cái cưa thò xuống chân giường đôi uyên ương cưa một nhát, thế là sập tan tành... thế mà đôi bạn trẻ cũng tin, rồi lo chia đàn xẻ nghé... thế có phải là mê tín không?

Người ta đếm có không ít ngày tổng thống cũng xem tử vi, tiếng Tây gọi là horoscope trước khi ra quyết sách, hoặc ngay cả hai nhà bác học vĩ đại. Niu-tơn và Anh-xtanh cũng tin vào tôn giáo, nhưng đó là những đức tin chứ không phải là mê tín. Vậy thì khi người ta muốn tìm hiểu duyên phận của mình cũng vậy hãy sáng suốt để tin cái gì đáng tin, chứ đừng mê muội đến mức có vài câu "mèo vồ chuột" hay "thuỷ khắc hỏa" là nhảy cầu hay chia đàn xẻ nghé.

Trong đạo Phật, người ta gọi mọi việc ở đời đều cần phải có duyên. Như đức Phật dạy, nếu ta mở cửa nhìn thấy cái cây ở ngoài sân, tức là: phải có cái cây, phải có mắt ta, nhưng cửa phải mở thì ta mới thấy, nhưng cửa mở mà bên ngoài tối đen cũng không thấy nên cần phải có ánh sáng, rồi còn phải có cơ hội, có nhân duyên để đến ngồi trong căn phòng đó, để nhìn ra cái cây đó. Hội đủ thứ đó lại trong một không gian trong một thời gian, ta có thể gọi là: Duyên.

Người Trung Quốc nói: "Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định", nghĩa là một bữa cơm, một lần cãi cọ đã được định trước do tiền định. Theo những lý thuyết khoa học lớn nhất, phổ biến nhất, các nhà bác học cho rằng: Mọi việc ở đời xảy ra đều có tương tác lẫn nhau và được lập trình từ trong hệ thống, còn cái ngẫu nhiên xảy ra chỉ có tỉ lệ một phần tỉ.

Vậy thì một đôi đang yêu nhau say đắm, tức là họ đã từng gặp nhau, từng quyến luyến, từng hẹn hò, rồi yêu nhau, cả một chuỗi sự kiện như vậy chẳng phải là duyên phận đó sao? Không có cái duyên với nhau, làm sao anh chàng có thể có cơ hội để đôi môi mình hút vào môi cô nàng?

Và toàn bộ nhân duyên đó chẳng lớn hơn cái duyên bấm ngón tay tí - sửu - dần - mão của ông thầy bói sao? Người Trung Quốc là bậc thầy bề khoa duyên số đã từng nói: "Có duyên một kiếp ngồi chung thuyền, có duyên trăm kiếp chung chăn gối". Vậy khi đôi trai gái đã hẹn hò yêu đương đang chẳng có duyên từ nhiều kiếp hay sao, tại sao lại dễ dàng nghe vài từ "mèo vồ chuột" để mất duyên của mình đi?

Bây giờ đi sâu vào nghề bói toán, chúng ta sẽ bàn, ai trong nghề thì đều hiểu sâu xa rằng: "Dao sắc không gọt được chuôi" nghề thầy bói nào chẳng thấy:Tử vi xem bói cho người/Số thầy thì để cho ruồi nó bâu

Nào, thầy bói là người biết xem tí - sửu - dần - mão chứ gì? Sao thầy không xem cho mình được phát tài, lấy vợ đẹp, đẻ con khôn? Mà số thầy nghèo đến mức tay bị tay áo đi xin từng nắm xôi? Ở Trung Quốc ai xem tử vi giỏi như Khổng Minh, vậy mà ông đã chọn lấy cho mình một cô vợ xấu "vượng phu - ích tử" thế mà các con của ông có tránh được thảm họa đâu.

Còn về số phận thì chúng ta hãy xem các nhà bác học: "Hổ ăn thịt hươu. Nhưng ở cánh rừng nào đàn hươu giảm sút thì số lượng hổ cũng giảm theo, vì chúng không có thức ăn để ăn. Nghĩa là tuy hổ ăn thịt hươu nhưng nó cũng săn bắt cách nào đó để tạo sự cân bằng, đàn hươu còn thì hổ mới còn. Trong cuộc sống thì sao? Mèo vồ chuột, nhưng tại sao cả triệu năm rồi chuột vẫn còn trên trái đất? Đâu có phải cứ có mèo thì chuột phải chết. Mèo nhìn chuột thì thèm nhưng làm sao vồ được! Và thế không có chuột thì gia chủ chắc gì đã nuôi mèo?

Còn Kim khắc Mộc ư? Đó là thầy bói i tờ vì phi kim bất thành mộc. Không có kim khí để cưa, đẵn và đục thì gỗ không thể thành tủ, thành bàn được. Cũng vậy, thủy khắc hỏa, nhưng không có lửa đun nước, nước không thể luộc chín đồ ăn... Vợ chồng cũng vậy, những đôi tương khắc - tương sinh thì mới thành đạt nhiều. Chẳng hạn, anh chồng kia mải vui đi hát "karaoke hoài", vợ dằn vặt cho phải bỏ hát mới lo học hành, đến ngày công thành danh toại là có công của vợ; trái lại nếu cô vợ không "khắc" chồng muốn làm gì thì làm, thì sau nhiều năm anh chồng cũng chỉ là thứ ca sĩ trong quán karaoke rộng chừng mười mét vuông mà thôi.

Vậy còn những người yêu nhau mà không hợp số phải tan đàn xẻ nghé thì sao? Chính Hoàng đế Na-pô-lê-ông đã từng học biết rằng: Người ta phải sống tận cùng số phận của mình. Người Trung Quốc bảo đó là: Duyên nợ. Tức là nếu bạn không chịu trả nợ cho mối tình đó, bạn sẽ chẳng bao giờ được lật trang cho một tình yêu mới, vì trang cũ còn chưa lật qua, bao giờ mới đến trang mới.

Khi nghe tiếng đạn nổ, một người lính chúi đầu sợ hãi, Na-pô-lê-ông đi qua và bảo: "Này anh bạn nếu có viên đạn nào đó giành cho bạn, thì bạn có chúi đầu xuống nó vẫn tìm đến bạn". Vậy thì bạn hãy tung tăng mà yêu đừng quá lo nghĩ gì về duyên phận, vì nếu có một duyên phận ngang trái giành cho bạn thì dù có tránh nó vẫn vồ lấy bạn, như người Việt bảo: "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". Nếu nó là duyên đẹp thì bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống, còn là duyên nợ thì đó chính là cách bạn trả nợ để đầu tư cho một mối tình khác đẹp hơn. Trên thế giới ngày nay đang có ngót hàng tỉ người "trả nợ" để đóng góp cổ phần cho hạnh phúc mới của mình hay sao?

Vậy khi tình yêu đang đẹp bạn đừng có mê tín dại dột mà nhảy cầu. Hãy nhớ, nếu bạn biết cách tin vào số mệnh thì dù làm thế này hay thế kia cũng chẳng tránh được số mệnh đâu. Vậy thì có dốt nát không khi ta định nhảy cầu để tìm cho mình một số phận khác?

http://tintuconline.vietnamnet.vn
09-12-2008 09:17:22thom

Huyền bí nhân duyên nhưng đừng mê tínChúng ta có thể xem xét định mệnh bằng con mắt cẩn trọng, có thể dò tìm nhân duyên bằng trái tim thao thức, nhưng không có nghĩa là mê tín. Mê tín là cách nhìn mù quáng mà ngay cả các tôn giáo cũng từ chối mê tín. Mê tín là gì? Nó ngược nghĩa với xác tín.

Người xác tín là người phải dựa trên những cơ sở để mà tin. Còn người mê tín tất là tin mê muội, nhắm mắt mà tin bừa, hay người ta có thể nói là: Ngủ mơ giữa ban ngày.

Có những đôi mê tín đến độ: đang yêu nhau say đắm, đang yên đang lành lại nghe thầy bói bảo anh tuổi mèo, em tuổi chuột, thế là anh vồ chết em. Thế rồi chia tay tan nát, nước mắt ròng ròng, than thân trách phận, hận ông Trời, lại còn kéo nhau lên thành cầu rủ nhau nhảy xuống thà chết đuối chứ không chịu để cho mèo vồ chuột. Đó là nói vắn tắt cho dễ hiểu.

Chứ còn trong hiện thực, thì xảy ra muôn hình vạn trạng, có khi đang yêu nhau, cha mẹ hỏi "cháu tuổi gì", rồi đi "bấm tuổi" kim khắc mộc, thế rồi về báo cho con cháu lo đường mà chuồn, kẻo có ngày cái cưa thò xuống chân giường đôi uyên ương cưa một nhát, thế là sập tan tành... thế mà đôi bạn trẻ cũng tin, rồi lo chia đàn xẻ nghé... thế có phải là mê tín không?

Người ta đếm có không ít ngày tổng thống cũng xem tử vi, tiếng Tây gọi là horoscope trước khi ra quyết sách, hoặc ngay cả hai nhà bác học vĩ đại. Niu-tơn và Anh-xtanh cũng tin vào tôn giáo, nhưng đó là những đức tin chứ không phải là mê tín. Vậy thì khi người ta muốn tìm hiểu duyên phận của mình cũng vậy hãy sáng suốt để tin cái gì đáng tin, chứ đừng mê muội đến mức có vài câu "mèo vồ chuột" hay "thuỷ khắc hỏa" là nhảy cầu hay chia đàn xẻ nghé.

Trong đạo Phật, người ta gọi mọi việc ở đời đều cần phải có duyên. Như đức Phật dạy, nếu ta mở cửa nhìn thấy cái cây ở ngoài sân, tức là: phải có cái cây, phải có mắt ta, nhưng cửa phải mở thì ta mới thấy, nhưng cửa mở mà bên ngoài tối đen cũng không thấy nên cần phải có ánh sáng, rồi còn phải có cơ hội, có nhân duyên để đến ngồi trong căn phòng đó, để nhìn ra cái cây đó. Hội đủ thứ đó lại trong một không gian trong một thời gian, ta có thể gọi là: Duyên.

Người Trung Quốc nói: "Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định", nghĩa là một bữa cơm, một lần cãi cọ đã được định trước do tiền định. Theo những lý thuyết khoa học lớn nhất, phổ biến nhất, các nhà bác học cho rằng: Mọi việc ở đời xảy ra đều có tương tác lẫn nhau và được lập trình từ trong hệ thống, còn cái ngẫu nhiên xảy ra chỉ có tỉ lệ một phần tỉ.

Vậy thì một đôi đang yêu nhau say đắm, tức là họ đã từng gặp nhau, từng quyến luyến, từng hẹn hò, rồi yêu nhau, cả một chuỗi sự kiện như vậy chẳng phải là duyên phận đó sao? Không có cái duyên với nhau, làm sao anh chàng có thể có cơ hội để đôi môi mình hút vào môi cô nàng?

Và toàn bộ nhân duyên đó chẳng lớn hơn cái duyên bấm ngón tay tí - sửu - dần - mão của ông thầy bói sao? Người Trung Quốc là bậc thầy bề khoa duyên số đã từng nói: "Có duyên một kiếp ngồi chung thuyền, có duyên trăm kiếp chung chăn gối". Vậy khi đôi trai gái đã hẹn hò yêu đương đang chẳng có duyên từ nhiều kiếp hay sao, tại sao lại dễ dàng nghe vài từ "mèo vồ chuột" để mất duyên của mình đi?

Bây giờ đi sâu vào nghề bói toán, chúng ta sẽ bàn, ai trong nghề thì đều hiểu sâu xa rằng: "Dao sắc không gọt được chuôi" nghề thầy bói nào chẳng thấy:Tử vi xem bói cho người/Số thầy thì để cho ruồi nó bâu

Nào, thầy bói là người biết xem tí - sửu - dần - mão chứ gì? Sao thầy không xem cho mình được phát tài, lấy vợ đẹp, đẻ con khôn? Mà số thầy nghèo đến mức tay bị tay áo đi xin từng nắm xôi? Ở Trung Quốc ai xem tử vi giỏi như Khổng Minh, vậy mà ông đã chọn lấy cho mình một cô vợ xấu "vượng phu - ích tử" thế mà các con của ông có tránh được thảm họa đâu.

Còn về số phận thì chúng ta hãy xem các nhà bác học: "Hổ ăn thịt hươu. Nhưng ở cánh rừng nào đàn hươu giảm sút thì số lượng hổ cũng giảm theo, vì chúng không có thức ăn để ăn. Nghĩa là tuy hổ ăn thịt hươu nhưng nó cũng săn bắt cách nào đó để tạo sự cân bằng, đàn hươu còn thì hổ mới còn. Trong cuộc sống thì sao? Mèo vồ chuột, nhưng tại sao cả triệu năm rồi chuột vẫn còn trên trái đất? Đâu có phải cứ có mèo thì chuột phải chết. Mèo nhìn chuột thì thèm nhưng làm sao vồ được! Và thế không có chuột thì gia chủ chắc gì đã nuôi mèo?

Còn Kim khắc Mộc ư? Đó là thầy bói i tờ vì phi kim bất thành mộc. Không có kim khí để cưa, đẵn và đục thì gỗ không thể thành tủ, thành bàn được. Cũng vậy, thủy khắc hỏa, nhưng không có lửa đun nước, nước không thể luộc chín đồ ăn... Vợ chồng cũng vậy, những đôi tương khắc - tương sinh thì mới thành đạt nhiều. Chẳng hạn, anh chồng kia mải vui đi hát "karaoke hoài", vợ dằn vặt cho phải bỏ hát mới lo học hành, đến ngày công thành danh toại là có công của vợ; trái lại nếu cô vợ không "khắc" chồng muốn làm gì thì làm, thì sau nhiều năm anh chồng cũng chỉ là thứ ca sĩ trong quán karaoke rộng chừng mười mét vuông mà thôi.

Vậy còn những người yêu nhau mà không hợp số phải tan đàn xẻ nghé thì sao? Chính Hoàng đế Na-pô-lê-ông đã từng học biết rằng: Người ta phải sống tận cùng số phận của mình. Người Trung Quốc bảo đó là: Duyên nợ. Tức là nếu bạn không chịu trả nợ cho mối tình đó, bạn sẽ chẳng bao giờ được lật trang cho một tình yêu mới, vì trang cũ còn chưa lật qua, bao giờ mới đến trang mới.

Khi nghe tiếng đạn nổ, một người lính chúi đầu sợ hãi, Na-pô-lê-ông đi qua và bảo: "Này anh bạn nếu có viên đạn nào đó giành cho bạn, thì bạn có chúi đầu xuống nó vẫn tìm đến bạn". Vậy thì bạn hãy tung tăng mà yêu đừng quá lo nghĩ gì về duyên phận, vì nếu có một duyên phận ngang trái giành cho bạn thì dù có tránh nó vẫn vồ lấy bạn, như người Việt bảo: "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau". Nếu nó là duyên đẹp thì bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống, còn là duyên nợ thì đó chính là cách bạn trả nợ để đầu tư cho một mối tình khác đẹp hơn. Trên thế giới ngày nay đang có ngót hàng tỉ người "trả nợ" để đóng góp cổ phần cho hạnh phúc mới của mình hay sao?

Vậy khi tình yêu đang đẹp bạn đừng có mê tín dại dột mà nhảy cầu. Hãy nhớ, nếu bạn biết cách tin vào số mệnh thì dù làm thế này hay thế kia cũng chẳng tránh được số mệnh đâu. Vậy thì có dốt nát không khi ta định nhảy cầu để tìm cho mình một số phận khác?

http://tintuconline.vietnamnet.vn


Đọc bài này thấy bác này triết lý phết
05-04-2009 03:25:05sachphale
Theo tôi bài XEM TUỔI TRƯỚC KHI LẬP GIA ĐÌNH của bạn sao_online hoàn toàn không chính xác.
Để xem tuổi nam nữ trước khi kết hôn, thì người ta dựa vào sự tổng hợp của 5 phương thức xem:
1. Ngũ hành
2. Bản mệnh
3. Can chi
4. Quẻ dịch
5. Họ tên
Khi đó sẽ xem xét người nam với người nữ có hợp nhau không.
Nhưng hôm nay ở đây tôi muốn bàn về việc xem bản mệnh của người nam và người nữ.
Để xác định được bản mệnh, người ta thường dùng Cung phi bát trạch để xác định, chính xác Bát cung cát hung.
Nhưng trước hết trong việc xác định Bát cung cát hung, là xác định cung cho từng người, việc xác định cung ở đây là cung phi, chứ không phải là cung định, định tức là cố định, phi tức là chạy. Việc xác định cung phi dựa vào giới tính và tuổi của từng người.
Có thể tham khảo thêm các kiến thức và kinh nghiệm của người xưa vào các lĩnh vực của cuộc sống hiện đại !
Cung phi:
Dùng để phân định "Cung số" từng người theo Bát Quái, Ngũ Hành, Âm Dương.
Căn cứ vào "Cung phi" để xét Thuận, Nghịch giữa Ông bà, Cha mẹ, Vợ chồng, Con cái, Đồng nghiệp, Cấp trên cấp dưới, Chủ sử dụng lao động và lao động,...
Dựa vào "Cung phi" để xem xét, thiết lập nhà cửa, bếp núc, bàn thờ, giường ngủ, bàn làm việc, mồ mả,...

Năm Năm âm lịch Nam Nữ Mạng (Ngũ hành)
dương lịch
1924 GIÁP TÝ Tốn Khôn Hải trung kim - Khắc - Bình địa mộc
1925 ẤT SỬU Chấn Chấn
1926 BÍNH DẦN Khôn Tốn Lư trung hỏa - Khắc - Kim bạch kim
1927 ĐINH MÃO Khảm Cấn
1928 MẬU THÌN Ly Càn Đại lâm mộc - Khắc - Đại trạch thổ
1929 KỶ TỴ Cấn Đoài
1930 CANH NGỌ Đoài Cấn Lộ bàng thổ - Khắc - Tuyền trung thủy
1931 TÂN MÙI Càn Ly
1932 NHÂM THÂN Khôn Khảm Kiếm phong kim - Khắc - Phú đăng hỏa
1933 QUÝ DẬU Tốn Khôn

1934 GIÁP TUẤT Chấn Chấn Sơn đầu hỏa - Khắc - Sa trung kim
1935 ẤT HỢI Khôn Tốn
1936 BÍNH TÝ Khảm Cấn Giang hạ thủy - Khắc Thiên thượng hỏa
1937 ĐINH SỬU Ly Càn
1938 MẬU DẦN Cấn Đoài Thành đầu thổ - Khắc - Thiên thượng thủy
1939 KỶ MÃO Đoài Cấn
1940 CANH THÌN Càn Ly Bạch lạp kim - Khắc - Phú đăng hỏa
1941 TÂN TỴ Khôn Khảm
1942 NHÂM NGỌ Tốn Khôn Dương liễu mộc - Khắc - Lộ bàng thổ
1943 QUÝ MÙI Chấn Chấn

1944 GIÁP THÂN Khôn Tốn Truyền trung thủy - Khắc - Thiên thượng hỏa
1945 ẤT DẬU Khảm Cấn
1946 BÍNH TUẤT Ly Càn Ốc thượng thổ - Khắc - Thiên thượng thủy
1947 ĐINH HỢI Cấn Đoài
1948 MẬU TÝ Đoài Cấn Tích lịch hỏa - Khắc - Thiên thượng thủy
1949 KỶ SỬU Càn Ly
1950 CANH DẦN Khôn Khảm Tòng bá mộc - Khắc - Lộ bàng thổ
1951 TÂN MÃO Tốn Khôn
1952 NHÂM THÌN Chấn Chấn Trường lưu thủy - Khắc - Thiên thượng hỏa
1953 QUÝ TỴ Khôn Tốn
1954 GIÁP NGỌ Khảm Cấn Sa trung kim - Khắc - Thạch lựu mộc
1955 ẤT MÙI Ly Càn
1956 BÍNH THÂN Cấn Đoài Sơn hạ hỏa - Khắc - Thiên linh hỏa
1957 ĐINH DẬU Đoài Cấn
1958 MẬU TUẤT Càn Ly Bình địa mộc - Khắc - Đại trạch thổ
1959 KỶ HỢI Khôn Khảm
1960 CANH TÝ Tốn Khôn Bích thượng thổ - Khắc - Thiên thượng thủy
1961 TÂN SỬU Chấn Chấn
1962 NHÂM DẦN Khôn Tốn Kim bạch kim - Khắc - Lư trung hỏa
1963 QUÝ MÃO Khảm Cấn

1964 GIÁP THÌN Ly Càn Phú đăng hỏa - Khắc - Thoa xuyến kim
1965 ẤT TỴ Cấn Đoài
1966 BÍNH NGỌ Đoài Cấn Thiên hà thủy - Khắc Thiên thượng hỏa
1967 ĐINH MÙI Càn Ly
1968 MẬU THÂN Khôn Khảm Đại trạch thổ - Khắc - Thiên hà thủy
1969 KỶ DẬU Tốn Khôn
1970 CANH TUẤT Chấn Chấn Thoa xuyến kim - Khắc - Đại lâm hỏa
1971 TÂN HỢI Khôn Tốn
1972 NHÂM TÝ Khảm Cấn Tang đồ mộc - Khắc - Ốc thượng thổ
1973 QUÝ SỬU Ly Càn

1974 GIÁP DẦN Cấn Đoài Đại khê thủy - Khắc - Sơn hạ hỏa
1975 ẤT MÃO Đoài Cấn
1976 BÍNH THÌN Càn Ly Sa trung thổ - Khắc - Dương liễu mộc
1977 ĐINH TỴ Khôn Khảm
1978 MẬU NGỌ Tốn Khôn Thiên thượng hỏa - Khắc - Sa trung kim
1979 KỶ MÙI Chấn Chấn
1980 CANH THÂN Khôn Tốn Thạch lựu mộc - Khắc - Bích thượng thổ
1981 TÂN DẬU Khảm Cấn
1982 NHÂM TUẤT Ly Càn Đại hải thủy - Khắc - Thiên thượng hỏa
1983 QUÝ HỢI Cấn Đoài
1984 GIÁP TÝ Đoài Cấn Hải trung kim - Khắc - Bình địa mộc
1985 ẤT SỬU Càn Ly
1986 BÍNH DẦN Khôn Khảm Lư trung hỏa - Khắc - Kim bạch kim
1987 ĐINH MÃO Tốn Khôn
1988 MẬU THÌN Chấn Chấn Đại lâm mộc - Khắc - Đại trạch thổ
1989 KỶ TỴ Khôn Tốn
1990 CANH NGỌ Khảm Cấn Lộ bàng thổ - Khắc - Tuyền trung thủy
1991 TÂN MÙI Ly Càn
1992 NHÂM THÂN Cấn Đoài Kiếm phong kim - Khắc - Phú đăng hỏa
1993 QUÝ DẬU Đoài Cấn

1994 GIÁP TUẤT Càn Ly Sơn đầu hỏa - Khắc - Sa trung kim
1995 ẤT HỢI Khôn Khảm
1996 BÍNH TÝ Tốn Khôn Giang hạ thủy - Khắc Thiên thượng hỏa
1997 ĐINH SỬU Chấn Chấn
1998 MẬU DẦN Khôn Tốn Thành đầu thổ - Khắc - Thiên thượng thủy
1999 KỶ MÃO Khảm Cấn
2000 CANH THÌN Ly Càn Bạch lạp kim - Khắc - Phú đăng hỏa
2001 TÂN TỴ Cấn Đoài
2002 NHÂM NGỌ Đoài Cấn Dương liễu mộc - Khắc - Lộ bàng thổ
2003 QUÝ MÙI Càn Ly

2004 GIÁP THÂN Khôn Khảm Truyền trung thủy - Khắc - Thiên thượng hỏa
2005 ẤT DẬU Tốn Khôn
2006 BÍNH TUẤT Chấn Chấn Ốc thượng thổ - Khắc - Thiên thượng thủy
2007 ĐINH HỢI Khôn Tốn
2008 MẬU TÝ Khảm Cấn Tích lịch hỏa - Khắc - Thiên thượng thủy
2009 KỶ SỬU Ly Càn
2010 CANH DẦN Cấn Đoài Tòng bá mộc - Khắc - Lộ bàng thổ
2011 TÂN MÃO Đoài Cấn
2012 NHÂM THÌN Càn Ly Trường lưu thủy - Khắc - Thiên thượng hỏa
2013 QUÝ TỴ Khôn Khảm
2014 GIÁP NGỌ Tốn Khôn Sa trung kim - Khắc - Thạch lựu mộc
2015 ẤT MÙI Chấn Chấn
2016 BÍNH THÂN Khôn Tốn Sơn hạ hỏa - Khắc - Thiên linh hỏa
2017 ĐINH DẬU Khảm Cấn
2018 MẬU TUẤT Ly Càn Bình địa mộc - Khắc - Đại trạch thổ
2019 KỶ HỢI Cấn Đoài
2020 CANH TÝ Đoài Cấn Bích thượng thổ - Khắc - Thiên thượng thủy
2021 TÂN SỬU Càn Ly
2012 NHÂM DẦN Khôn Khảm Kim bạch kim - Khắc - Lư trung hỏa
2023 QUÝ MÃO Tốn Khôn

2024 GIÁP THÌN Chấn Chấn Phú đăng hỏa - Khắc - Thoa xuyến kim
2025 ẤT TỴ Khôn Tốn
2026 BÍNH NGỌ Khảm Cấn Thiên hà thủy - Khắc Thiên thượng hỏa
2027 ĐINH MÙI Ly Càn
2028 MẬU THÂN Cấn Đoài Đại trạch thổ - Khắc - Thiên hà thủy
2029 KỶ DẬU Đoài Cấn
2030 CANH TUẤT Càn Ly Thoa xuyến kim - Khắc - Đại lâm hỏa
2031 TÂN HỢI Khôn Khảm
2032 NHÂM TÝ Tốn Khôn Tang đồ mộc - Khắc - Ốc thượng thổ
2033 QUÝ SỬU Chấn Chấn

2034 GIÁP DẦN Khôn Tốn Đại khê thủy - Khắc - Sơn hạ hỏa
2035 ẤT MÃO Khảm Cấn
2036 BÍNH THÌN Ly Càn Sa trung thổ - Khắc - Dương liễu mộc
2037 ĐINH TỴ Cấn Đoài
2038 MẬU NGỌ Đoài Cấn Thiên thượng hỏa - Khắc - Sa trung kim
2039 KỶ MÙI Càn Ly
2040 CANH THÂN Khôn Khảm Thạch lựu mộc - Khắc - Bích thượng thổ
2041 TÂN DẬU Tốn Khôn
2042 NHÂM TUẤT Chấn Chấn Đại hải thủy - Khắc - Thiên thượng hỏa
2043 QUÝ HỢI Khôn Tốn

Trên cơ sở xác định cung của từng người nam và nữ, sau đó xác định bản mệnh của 2 người trên cơ sở bát cung biến hoá

Khi tôi viết tắt càn-càn thì hãy hiểu là người thuộc cung càn lấy người thuộc cung càn, hoặc tôi viết cấn- chấn thì hãy hiểu là người có cung cấn lấy người thuộc cung chấn v.v....

1.càn-đoài : sanh khí, tốt; càn-chấn : ngủ quỉ, xấu; càn-khôn :diên niên, phước đức, tốt.; càn-khảm; lục sát (du hồn), xấu; càn-tốn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu; càn-cấn: thiên y, tốt; càn-ly: tuyệt mạng, xấu; càn-càn: phục vì (qui hồn), tốt.

2.khảm-tốn: sanh khí, tốt. khảm-cấn: ngủ quỷ, xấu. khảm-ly: diên niên (phước đức), tốt. khảm_khôn: tuyệt mạng,xấu. khảm_khảm phục vì (qui hồn), tốt

3.cấn-khôn: sanh khí, tốt. cấn-khảm: ngủ quỷ, xấu. cấn-đoài: diên niên (phước đức). cấn-chấn: lục sát (du hồn), xấu. cấn-ly: họa hại (tuyệt thể), xấu. cấn-càn: thiên y, tốt. cấn -tốn: tuyệt mạng, xấu. cấn-cấn: phục vì (quy hồn), tốt.

4.chấn-ly: sanh khí, tốt. chấn-cấn: ngủ quỉ, xấu. chấn-tốn: diên niên (phước đức), tốt. chấn-cấn: lục sát (du hồn), xấu. chấn-khôn: họa hại (tuyệt thể), xấu. chấn-khảm: thiên y, tốt. chấn-đoài: tuyệt mạng, xấu. chấn-chấn: phục vì (qui hồn), tốt.

5.tốn-khảm: sanh khí, tốt. tốn-khôn: ngũ quỉ, xấu. tốn-chấn: diên niên (phước đức). tốn-đoài: lục sát (du hồn). tốn-càn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. tốn-ly: thiên y, tốt. tốn-cấn: tuyệt mạng, xấu. tốn-tốn: phục vì (qui hồn), tốt

6. ly-chấn: sanh khí, tốt. ly-đoài: ngũ quỉ, xấu. ly-khãm: diên niên (phước đức), tốt. ly-khôn:lục sát (du hồn), xấu. ly-cấn : hoạ hại (tuyệt thể),xấu. ly-tốn: Thiên y, tốt. ly-càn: tuyệt mạng, xấu. ly-ly: phục vì (qui hồn), tốt.

7. khôn-cấn: sanh khí, tốt. khôn-tốn: ngủ quỉ,xấu. khôn-càn: diên niên (phước đức), tốt. khôn-ly: lục sát (du hồn), xấu. khôn-chấn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. khôn-đoài: thiên y, tốt. khôn-khảm: tuyệt mạng, xấu. khôn-khôn: phục vì (qui hồn), tốt.


8. đoài-càn: sanh khí, tốt. đoài-ly: ngũ quỹ, xấu. đoài-cấn, diên niên (phước đức), tốt. đoài-tốn; lục sát (du hồn), xấu. đoài-khảm: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. đoài-khôn: thiên y, tốt. đoài-chấn: tuyệt mạng, xấu. đoài-đoài: phục vì (qui hồn), tốt.

Rất mong nhận được các ý kiến của các bạn

Trân trọng!
---
22-04-2009 06:30:15sao_online
Theo tôi bài XEM TUỔI TRƯỚC KHI LẬP GIA ĐÌNH của bạn sao_online hoàn toàn không chính xác.
Để xem tuổi nam nữ trước khi kết hôn, thì người ta dựa vào sự tổng hợp của 5 phương thức xem:


Theo bạn là bài của tôi không chính xác? Mà nói đúng ra là ý kiến của người xưa chứ tôi cũng không theo ngạch tử vi, tôi không tự sáng tác hay tính toán ra các yếu tố đã nêu.

Theo ý kiến của riêng cá nhân tôi thì như thế này:

Bất cứ một bài nào tôi cũng đều thấy không chính xác cả. Tôi đã đưa 1 bản, bạn đã đưa 1 bản. Và tôi đã đối chiếu thử 2 bản nữa, mỗi bản lại có nội dung khác nhau (tuy nhiên cũng có nội dung trùng). Vì vậy, theo tôi là ta chỉ nên tham khảo, vừa để biết chút ít, vừa là giải trí. Không nên chỉ căn cứ vào những dòng chữ viết do người nọ, người kia viết mà làm những việc có ảnh hưởng đến cuộc đời mình hay từ bỏ một tình yêu đẹp mà mình đang xây dựng và xác định. Hãy cứ để mọi việc diễn ra như theo vốn nó đã có. Cần sống và phấn đấu tốt để có tương lai, sống có đức để sau này có được quả ngọt.

Thú thực, có đưa thông tin nhiều về những vấn đề bói toán, xem tướng, xem quẻ. Tôi có đọc và hiểu được vài điều mà do chính các tác giả đã viết ra. Nhưng không vì thế mà quá kén cá chọn canh, loại bỏ bất cứ thứ gì mà sách nói là không hợp để rồi lại suýt xoa, tiếc nuối. Tôi dẫn chứng cụ thể:

- Năm sinh: 1981 - Tân Dậu.
- Năm sinh: 1987 - Đinh Mão.

-> Dậu - Mão nằm trong tứ hành xung: Tý - Ngọ - Mão - Dậu. (Mão - Dậu xung trực tiếp)
-> Đinh phá Tân.

Bạn thân của tôi sinh năm 1981. Hiện đã lấy vợ sinh năm 1987. Hiện 2 vợ chồng sống rất hạnh phúc, gia đình êm ấm!

Tôi sinh năm 1981. Mới có bạn gái, sinh năm 1987. Đắn đo mãi cũng quyết định yêu vì nghĩ đi nghĩ lại xem cuộc sống mình cần cái gì!

Còn về hậu vận. Không ai hay bản thân tôi dám nói điều gì. Nhưng nếu các bạn quan tâm và ai đang ở trong tình trạng trên mà có lo lắng thì tôi sẽ cập nhật thông tin thường xuyên của 2 chúng tôi để các bạn biết và củng cố quan hệ tình cảm của mình!

Tôi vẫn thường nghĩ, một cuộc sống hạnhp phúc để khi bạn mất đi, bạn thực sự thấy tiếc nuối cuộc sống và thấy nó đáng sống thì đó mới là cuộc sống có ý nghĩa. Còn một cuộc sống mà khi bạn mất đi, bạn cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm vì mình đã thoát khỏi cuộc sống đó thì quả thật đó là một cuộc sống quá đơn điệu và vô nghĩa!

Một góc nhỏ. Bạn hãy sống cho chính mình, với những gì bạn thích, bạn cần với chính sự yêu thương và đạo đức của bạn. Miễn là điều đó không trái đạo đức, không sai pháp luật là được!

Đọc bài HUYỀN BÍ NHÂN DUYÊN ở trên tôi thấy cũng rất hay đấy!

Thân mến!
07-11-2009 09:22:49langxetcr
Chào sao_online!
Bài viết của bạn thấy tâm đắc lắm! hơi tò mò tí nhé: bạn thân của bạn kết hôn lâu chưa? còn tình yêu của bạn như thế nào rồi? có phải khi không hợp tuổi, nếu thương nhau quá thì đừng nên làm lễ cưới hỏi trước bàn thờ tổ tiên, đừng có thắp đèn, đốt nến , siêng năng làm việc thiện... thì sẽ giảm bớt những tai ương do kỵ tuổi ra không? Chứ tui biết có 1 cặp nam 1976 với nữ 1982 ở Nha Trang mới vừa đính hôn xong thì 1976 bị tai nạn xe, và 1 cặp nam 1977 và nữ 1983 ở thành phố HCM đính hôn xong vài tháng thì 1977 cũng ra đi vì tai nạn xe. làm tui cũng chùn bước. tuổi tình duyên của tui cũng giống như hai cặp trên vậy, quá hoang mang sao_online ơi!